Schatting vermogen installatie, kosten en opbrengst

De volgende beperkende factoren bepalen het vermogen van de zonnepanelen, die je wilt of kunt plaatsen:

 1. Hoeveel oppervlak is beschikbaar ?
  Het beschikbare oppervlak kan een beperking zijn voor het aantal zonnepanelen dat u kunt plaatsen.
  De panelen moeten min of meer richting zuid staan (ZO .. ZW is prima daarbuiten valt de opbrengst tegen). En het (dak)oppervlak moet voldoende groot zijn en geschikt om de rechthoekige panelen op te monteren. Let op obstakels zoals dakvensters, schoorstenen bomen of omliggende bebouwing, er mag geen schaduw vallen op de zonnepanelen.
 2. Hoe groot is het huidige electriciteitsverbruik ?
  In verband met de salderingsregeling is het financieel niet interessant om zelf meer electriciteit op te wekken dan wordt afgenomen. In de praktijk wordt voor de hoeveelheid zelf op te wekken electriciteit 80% van het huidige electriciteitsverbuik gerekend. In verband met het verkrijgen van een goede prijs (saldering) voor de teruggeleverde electriciteit geldt voor kleinverbruikers een bovengrens van 5000 kWh per jaar. Boven die grens verschilt de terugleververggoeding per energieleverancier
  zie: zonne-energie-wageningen Salderingsregeling
 3. Hoe veel geld is beschikbaar ?
  Het rendement van een zonne-installatie is al snel groter dan wat je kunt krijgen op een spaar/deposito rekening. Als je echter geld moet lenen dan moet de rente laag zijn wil het nog interessant zijn.
  Bedrijven doen er goed aan met de boekhouder te bespreken wat de mogelijkheden van belastingaftrek, KIA en EIA zijn

Schatting:

1.Beschikbaar oppervlak:Een of meer velden invullen
2.Huidig electriciteitsverbuik/jaar:kWh  
3.Beschikbaar bedrag:Euro
 Resultaat berekening:     
 Piekvermogen zonnepanelen:
 
Wpiek  
Bij deze berekening is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
Opbrengst per Wpiek:
0,9
kWh / Wpiek
piekVermogen per m²:
150
Wpiek / m²
kosten per Wpiek:
1,50
€ / Wpiek
Opbrengst zonnepanelen: maximaal 80% van het opgegeven verbruik
Electriciteitsprijs:
0,23
€ / kWh
 Oppervlak zonnepanelen:
 
 
 Kosten installatie:
 
Euro  
 Te verwachten opbrengst:
 
kWh / jaar  
 Te verwachten opbrengst (door saldering):
 
Euro / jaar  

Bij deze berekening is geen rekening gehouden met speciale omstandigheden. Als je denkt dat zonnepanelen interessant zijn, vraag dan offertes aan bij installateurs van zonnepanelen die rekening houden met jouw eigen situatie.