Waar moet je op letten als je de aanschaf van een zonnepanelen overweegt

Helling: Waar gaat u de zonnepanelen plaatsen ? (meestal op een dak maar het kan ook op de grond) Heeft u een schuin dak dat min of meer op het zuiden gericht is. (ZO .. ZW is prima daarbuiten valt de opbrengst tegen).
Ga dan na of het dakoppervlak voldoende groot is en geschikt is om de rechthoekige zonnepanelen op te monteren.
Let op obstakels als dakvensters, schoorstenen e.d. want er mag geen schaduw vallen op de zonnepanelen. Bij een plat dak of een opstelling op de grond worden speciale frames gebruikt om een goede helling te verkrijgen.
Oriëntatie: De opbrengst van zonnepanelen is maximaal bij oriëntatie Zuid. Richting het Zuid-Oost enZuid-West neemt de opbrengst met zon 10% af. Daarbuiten gaat de afname sneller, tot 40% bij oriëntatie op Oost of West.
Beschaduwing: Als er schaduw valt op de zonnepanelen dan leveren zij (veel) minder electrische energie. Bij voorkeur mag er geen schaduw vallen op de panelen (omdat de opbrengst in de wintermaanden gering is is enige schaduw dan niet zo erg).
Dak/onderconstructie: Een inspectie van de staat van het dak is verstandig. Zonnepanelen liggen 20 - 25 jaar een gammele onderconstructie (of asbest platen) kan beter meteen vervangen worden.
De meeste dakbedekkingen zijn geschikt, een rieten dak is niet geschikt.
Aantal panelen: Er zijn duurdere zonnepanelen met een wat hogere opbrengst, dat kan interessant zijn bij een beperkt dakoppervlak. Een zonnepaneel meet ongeveer 1,5 * 0,8 m2 .Niet alle zonnepanelen hebben echter dezelfde afmetingen, samen moeten ze wel passen op het dakvlak.
Kosten: Naast de kosten voor de zonnepanelen en omvormer moet rekening gehouden worden met kosten voor het monteren van de zonnepanelen en de aansluiting op de electrische installatie)
De omstandigheden ter plaatse spelen een belangrijke rol er kan daarom slechts een schatting gegeven worden. Voor een particuliere installatie zonder specifieke problemen is dat al gauw een bedrag van 1000 €.
Saldering : Zelf opgewekte stroom wordt verrekend met afgenomen stroom tegen het volledige kWh-tarief (inclusief belastingen ongeveer 0,23 Euro/ kWh. Dit geldt voor kleinverbruikers (max 3*80A, in de praktijk alle particuliere aansluitingen) tot zon 5000 kWh. Voor bedrijven is het van belang welke energie maatschappij je hebt. Er zijn er die maar een prijs van 0,06 Euro geven maar ook die onbeperkt salderen (bv Greenchoice)
Subsidie: Sterk afhankelijk van het kabinetsbeleid. Op dit moment is het zo dat er elk jaar een bedrag beschikbaar is dat uitgeput kan raken. Je kunt dus het best vroeg in het jaar subsidie aanvragen. De subsidie is op dit moment 15 % aanschafbedrag op panelen en omvormer met een maximum van 650 Euro (alleen voor installaties > 600 Wpiek en alleen voor particulieren).
Belastingaftrek voor bedrijven: Bedrijven komen niet voor subsidie in aanmerking maar kunnen wel aftrekposten voor de belasting claimen: Investeringsaftrek, EIA (Energie Investerings Aftrek) en KIA (kleinschaligheidsaftrek). Alles bij elkaar kan dit behoorlijk interessant zijn.
Vergunningen Omgevingsvergunning Indien zonnepanelen worden opgenomen in een bestaand dakvlak is normaal gesproken geen vergunning nodig. (Monumenten en platte daken uitgezonderd)
Terugleververgunning: Het plaatsen van zonnepanelen MOET worden aangemeld bij de energie-distribiteur (Liander) en de energie-leverancier (vrije keuze). Dit is noodzakelijk om in aanmerking te kunnen komen voor terugleververgoeding (saldering).
Meter: Er zijn verschillende meters is gebruik. De meeste (niet allemaal) oude meters met draaischijf zijn geschikt om teruglevering te meten. Deze moeten vervangen worden (i.h.a. kosteloos). De nieuwe digitale (slimme) meters zijn meestal wel geschikt. Als u uw zonnepanelen aanmeldt bij Liander dan controleren zij of uw meter geschikt is voor teruglevering.