Commissie Duurzaam Blesdijke

Naar aanleiding van de bijeenkomst over zonneenergie op 6 juni in cafe van der Wal heeft dorpsbelang de Commissie Duurzaam Blesdijke ingesteld.

De Commissieleden zijn:
        Paul Bron
  Eppie van der Heide
  Hugo Jonkers secretaris
  Jacques de Kleijnvoorzitter
  Anton Koning
  Marja Nijhof
  Henk Wallinga
  Anneke Wallinga
  Janke Wobma

Doel van de Commissie Duurzaam Blesdijke:

Het gebruik van duurzame energie in Blesdijke te bevorderen door voorlichting te geven aan de dorpsgenoten betreffende de installatie en toepassing van zonne-energie en de aanschaf van zonnepanelen en de installatie daarvan.

Aandachtsgebied van de Commissie Duurzaam Blesdijke:

Voorlopig alleen zonne-installaties (PV en water).
Indien andere technieken zich bewezen hebben kunnen we daar tzt. ook aandacht aan besteden. Voorlopig geen bijkomende zaken zoals zuinige verlichting, energiebesparing enz. De informatie die we geven blijft algemeen, dus geen bouwkundige / installatie-technische / financiele adviezen op maat. Ook geen collectief voor aanschaf en financiering zonneinstallaties.

Secretariaat:   Markeweg 116, 8398 GS Blesdijke