Begrippen

Zonnepaneel: Een paneel dat de energie van de zon op vangt en omzet in electrische energie.
Wordt ook wel PV-paneel genoemd (Photo Voltaic: van licht naar electriciteit)
Zonnecollector of zonneboiler: Een paneel of set vacuumbuizen dat de energie van de zon opvangt en omzet in warmte, die wordt opgeslagen in een (zonne-)boiler. In de meeste gevallen voor tapwaterverwarming, soms ook voor ruimteverwarming in voor- en na-seizoen.
Omvormer: Het apparaat (zie afbeelding) dat tussen de zonnepanelen en electrische installatie zit. Het zet de gelijkspanning van de zonnepanelen om naar de wisselspanning(230 V, 50 Hz) van het electricitetisnet. Het vermogen van de omvormer moet passen bij het piek-vermogen van de zonnecellen.
 
Wpiek: (Watt-piek) Is het vermogen dat een zonnepaneel maximaal kan leveren.
Is van belang voor de omvormer en de aansluiting op de bestaande electrische installatie (zekeringen). Dit begrip komt ook voor in een aantal regelingen.
Bij grote vermogens wordt ook de kiloWattPiek (kWpiek) gebruikt ( 1000 Wpiek = 1kWpiek)
kWh: (KiloWattuur) Dit is een maat voor de hoeveelheid gebruikte / opgewekte electrische energie. Is bepalend voor de hoogte van de energierekening.
 
Salderen: Op de energierekening wordt het aantal teruggeleverde kWh verrekend met het aantal afgenomen kWh tegen de volle prijs. In het algemeen geldt dat tot een maximum van 5000 kWh. Als er meer wordt teruggeleverd dan afgenomen geldt voor het overschot vaak een aanzienlijk lagere prijs.
 
Kentallen Getallen die gebruikt worden om installaties onderling te vergelijken.
  kWh / Wpiek geschatte opbrengst / Wpiek . Dit getal geeft aan hoe gunstig de installatie is neergelegd. Met name oriëntatie, dakhelling en beschaduwing kunnen de opbrengst be´nvloeden. Hoe lager dit getal hoe ongunstiger de installatie is geplaatst.
Een opbrengst van 0,9 kWh / Wpiek is goed.
  € / Wpiek kosten / Wpiek . Een maat voor de kosten van de installatie. Hoe lager dit getal hoe goedkoper de installatie is.
Op dit moment is 1,50 € / Wpiek voor een installatie incl. montage een nette prijs.
  Wpiek / m² Het piekvermogen per vierkante meter, dit getal is een maat voor het rendement van een zonnepaneel. Hoe hoger het getal hoe beter het rendement van het paneel. In onze voorbeelden zien we dat de rendementen van de panelen bij Langelaan en Wobma vergelijkbaar zijn.
Op dit moment is 150 Wpiek / m² een goed getal.